Menü Kapat

VDRL Testi Nedir, Güvenilirliği Nasıl ?

VDRL TESTİ

(Venereal Disease Research Laboratory Test)

Sifiliz cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan olup, hastalığa Treponema pallidum adlı bakteri neden olmaktadır.

Sifiliz genellikle penis, vajina ve anüste bulunan lezyonlara temasla bulaşır. Lezyonlar dil ve
ağız içinde de bulunabildiğinden hastalık oral yolla da bulaşabilmektedir. Ayrıca hastalık;
hamile anneden bebeğine, hamilelik esnasında geçebilmektedir.

Sifiliz; tuvalet yüzeyleri, kapı kolları, yüzme havuzları veya ortak kullanılan elbiseler yoluyla
bulaşmaz.

Kan transfüzyonu sırasında da sifiliz bulaşabilir.

Sifiliz Belirtileri Neler ?

Sifiliz taşıyıcılarının çoğunda senelerce semptom görülmediğinden, hastalık genellikle erken
teşhis edilememektedir. 3 aşamada ilerler;

Birinci Aşama :

Hastalığın bulaşmasından 10-90 gün sonra, bulaşma bölgesinde oluşan bir veya daha fazla yarayla kendini belli etmektedir. Şankr denilen bu yara yuvarlak, küçük ve ağrısız olup, oluşmasından 3-6 hafta sonra kendiliğinden iyileşmektedir. Bu noktadan itibaren tedavi başlanmazsa enfeksiyon ikinci aşamaya geçer.

İkinci Aşama :

Deride kırmızı veya kahverengiye yakın kızarıklıklar ve ağız içinde mukoza lezyonları oluşur. Ateş, kasık bölgelerindeki lenf bezlerinde şişme, boğaz yarası, baş ağrısı, kilo kaybı, kas ağrısı ve halsizlik gözlenebilmektedir. Bu noktadan itibaren tedaviye başlanmazsa enfeksiyon geç ve sessiz aşamaya geçmektedir.

Geç ve Sessiz Aşama :

Bu aşamada birinci ve ikinci aşamanın semptomları yok olmasına rağmen hastalık ilerlemeye devam etmektedir. Bu aşama senelerce devam edebilmekte ve sifiliz bulaşmasından 10-20 yıl sonra hasta tarafından fark edilebilmektedir. Bu arada hastalık beyin, sinir, göz, kalp, damar, karaciğer, kemik ve eklemler gibi iç organlara zarar verebilmektedir. Bu nedenle hastalığın erken teşhisi çok büyük önem taşımaktadır.

Sifiliz Testleri Neler ?

Sifilizin tanısındaki testler, nontreponemal (tarama) ve treponemal (doğrulama) olmak üzere ikiye ayrılır. Nontreponemal testler olan Venereal Diseases Research Laboratory (VDRL) ve Rapid Plasma Reagin (RPR) testleri insanın ürettiği reagin antikorlarının tespitine dayalıdır.

Bu metotlar basit ve ucuz saptama sağlamalarına rağmen, spesifitelerinin (özgünlük) düşük olması nedeniyle yalancı pozitif sonuç verebilmektedirler.

Treponemal testler, nontreponemal testlerin verdiği pozitif sonuçları doğrulamak için kullanılmaktadır. Eğer treponemal testlerin verdiği sonuç pozitif olmazsa nontreponemal testlerin verdiği sonucun hatalı pozitif olduğu anlaşılır.

Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS) :

Tropenoma Pallidum’a karşı oluşan antikorların varlığını doğrulamak amacıyla kullanılmaktadır. RPR testi sonucunda pozitif bulunan hastalarda doğrulama testi olarak önerilmektedir. İlaç bağımlılığı, hamilelik, yaşlılık, anormal globulinlerin varlığı, ANA pozitifliği ve SLE gibi durumlarda hatalı pozitif olarak bulunabilmektedir. Ömür boyu pozitif olarak kalması nedeniyle hastalığın aktivitesinin saptanmasında ve tedavi takibinde kullanılmamalıdır.

 

Teşhis      VDRL                FTA-ABS            TPHA
1. Dönem % 70                      % 85              % 50-60
2.Dönem  % 99                     % 100            % 100
Geç           % 70                     % 98               %  98

Nontreponemal testler tedaviden 1-2 yıl sonra negatifleşirken, treponemal testler sürekli
pozitif kalmaktadır.

VDRL Testi Nedir ?

1906 yılında geliştirilmiştir. Normalde negatif olmalıdır,yani bu bakteriye karşı antikor olmamalıdır. Sekonder ve tersiyer sifilizde daha çok pozitifleşir. Erken sifiliz döneminde yalancı negatiflik olabilir.

VDRL pozitif olursa daha spesifik test olan FTA-ABS testi ile konfirmasyon yapılmalıdır. FTA-ABS testi ise sifilize spesifik antikorları ölçer ve temastan 3-4 hafta sonra pozitif olur.

VDRL Testi Güvenilirliği Nasıl ?

VDRL testinin sifilizin orta dönemlerinde sensitivitesi ortalama % 99-100 civarındadır. Nonsifilitik bir testtir, yani aslında non-sifilitik bir protein olan kardiolipin’e karşı oluşmuş antikorları ölçtüğünden % 2 oranında yalancı pozitifliklerde olabilir.

VDRL testini yalancı pozitifleştiren bazı durumlar;

HIV
Gebelik
Tüberküloz
Lyme hastalığı
Bazı pnömoni tipleri
Sıtma
Sistemik Lupus Eritematozus

 

 

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.