Menü Kapat

Kan Tahlilinde “Pıhtılı Numune” Ne Demek ?

Herhangi bir nedenle Laboratuvarda kan numunesi verenler, bazen sonuç raporlarında  “Pıhtılı Numune” “tekrarı gerekir” şeklinde sonuç ibaresi görebilirler. Bu durum özellikle INR (PT), APTT, Fibrinojen ve Hemogram testlerinde görülür.

Peki bu Kan Tahlilinde “Pıhtılı Numune” Ne Demek ?

Öncelikle Kan tahlili numuneleri nedir biraz tanıyalım.

Kan tahlilleri gerek içerik gerekse örneğin alındığı tüp özellikleri bakımından birtakım gruplara ayrılır. Örneğin Seroloji, Biyokimya, Hormon veya Hemogram numunesi gibi.

Testlerin çalışılma özelliklerine göre bazı testler kanın serum kısmından, bazıları ise plazma kısmından çalışılır. INR (PT), APTT, Fibrinojen, D-Dimer ve Hemogram gibi testler plazma yani pıhtılaşması önlenmiş kanın sıvı kısmından çalışılır. Bu numuneler “antikoagülanlı tüp”lere alınır, kanın pıhtılaşması önlenir ve sonra santrifüj edilerek sıvı kısmı yani plazma’sı ayrılır.

Kanınız alındıktan sonra iyice karıştırılmazsa (tüpün 5 kez ters çevrilmesi gerekir) veya numunenizi alırken turnike kolunuzda uzun zaman beklediyse tüpte pıhtılaşma meydana gelebilir. Bu durumda gerekli sıvı olan plazma yeterince ve sağlıklı olarak elde edilemez.

Numune tüplerindeki kan pıhtıları genellikle numunenin numune tüpündeki pıhtılaşma maddesiyle doğru şekilde karışmadığında veya taşıma sırasında pıhtılaştığında meydana gelir. Herhangi bir sağlık sorununa veya riskine işaret etmez.

Bu plazmadan çalışılması gereken o testlerinizin analizinin mümkün olmayabileceği anlamına gelir. Bu durumda, size ücretsiz bir tekrar testi istenir.

Pıhtılı örneğe neden olan olası etkenler:

Kanın, örnek alınır alınmaz katkı maddesi ile iyice karıştırılmaması

Zorlu kan alımı

Örneğin buzdolabında bekletilmesi

Üreticinin belirttiğinden daha çok/az hacimde kan alınması

Enjektörle kan alınması

Tüpten tüpe kan aktarılması (özellikle pıhtılaştırıcı içeren tüplerden EDTA’lı tüplere).

Pıhtılaşma riskini azaltmaya yardımcı olmak için, numune tüpünü/tüplerini topladıktan sonra iyice ama nazikçe karıştırmaya özellikle özen gösterilmelidir. Tüm pıhtılaşma mekanizmasını durdurmak için tüplerin en az 5 kez ters çevrilmesi gerekir.

Peki  “Pıhtılı Numune” Nelere Sebep Olur ?

Bu herhangi bir sağlık sorununa veya riskine işaret etmez. Sadece plazma gerektiren testler çalışılamaz. Hemogram yani Tam kan sayımı testinde en sık görülen hata kaynağı pıhtılı numunedir .

Bu özellikle hematolojik ve pıhtılaşma testleri için önemlidir, çünkü kandaki eritrosit, lökosit ve trombosit sayıları güvenilmez olacaktır. Özellikle trombositler pıhtı içinde tutulur ve pıhtılaşma faktörleri pıhtılaşma sürecinde tüketileceği için düzey ölçümleri hatalı olur.

Analizör arızaları, numunelerin kısmen veya tamamen pıhtılaşmasının diğer olası yan etkileridir. Fibrin iplikçikleri veya organize pıhtılar aspire edilebileceğinden, laboratuvar analizörlerinin probları tıkanır ve arızalara yol açar.

Bu nedenle, “pıhtılı numuneler” derhal reddedilir ve yeni numune istenir.

 

 

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.